Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 18th week

Published: 2016-05-19

pdf

EWARS Weekly Bulletin 17th week

Published: 2016-05-08

pdf

EWARS Weekly Bulletin 16th week

Published: 2016-05-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 15th week

Published: 2016-04-25

pdf

EWARS Weekly Bulletin 14th week

Published: 2016-04-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 13th week

Published: 2016-04-19

pdf

EWARS Weekly Bulletin 12th week

Published: 2016-04-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 11th week

Published: 2016-04-17

pdf

EWARS Weekly Bulletin 10th week

Published: 2016-03-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 9th week

Published: 2016-03-14

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 26th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन