Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 1st week

Published: 2016-01-17

pdf

EWARS Weekly Bulletin 52nd week

Published: 2016-01-11

pdf

EWARS Weekly Bulletin 51st week

Published: 2016-01-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 50th week

Published: 2016-01-03

pdf

EWARS Weekly Bulletin 49th week

Published: 2015-12-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 48th week

Published: 2015-12-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 47th week

Published: 2015-12-08

pdf

EWARS Weekly Bulletin 46th week

Published: 2015-11-29

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below link for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन