Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 36th week 2018

Published: 2018-09-16

pdf

EWARS Weekly Bulletin 35th week 2018

Published: 2018-09-09

pdf

EWARS Weekly Bulletin 34th week 2018

Published: 2018-09-02

pdf

EWARS Weekly Bulletin 33rd week 2018

Published: 2018-08-26

pdf

EWARS Weekly Bulletin 32nd week 2018

Published: 2018-08-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 31st week 2018

Published: 2018-08-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 30th week 2018

Published: 2018-08-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 29th week 2018

Published: 2018-07-30

pdf

EWARS Weekly Bulletin 28th week 2018

Published: 2018-07-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 27th week 2018

Published: 2018-07-17

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 26th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन