Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 10th week

Published: 2016-03-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 9th week

Published: 2016-03-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 8th week

Published: 2016-03-06

pdf

Malaria Update_Jan, 2016

Published: 2016-03-03

pdf

EWARS Weekly Bulletin 7th week

Published: 2016-02-28

pdf

EWARS Weekly Bulletin 6th week

Published: 2016-02-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 5th week

Published: 2016-02-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 4th week

Published: 2016-02-07

pdf

EWARS Weekly Bulletin 3rd week

Published: 2016-02-02

pdf

EWARS Weekly Bulletin 2nd week

Published: 2016-01-26

News & Update

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...