Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 45th week 2017

Published: 2017-11-24

pdf

EWARS Weekly Bulletin 44th week 2017

Published: 2017-11-17

pdf

EWARS Weekly Bulletin 43rd week 2017

Published: 2017-11-10

pdf

EWARS Weekly Bulletin 42nd week 2017

Published: 2017-10-31

pdf

EWARS Weekly Bulletin 40th week 2017

Published: 2017-10-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 36th week 2017

Published: 2017-09-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 35th week 2017

Published: 2017-09-15

pdf

EWARS Weekly Bulletin 34th week 2017

Published: 2017-09-10

pdf

Malaria Update_Jul, 2017

Published: 2017-09-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 33rd week 2017

Published: 2017-08-31

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 26th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन