Newsletter & Bulletins

pdf

Malaria Update_Jul, 2017

Published: 2017-09-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 33rd week 2017

Published: 2017-08-31

pdf

EWARS Weekly Bulletin 32nd week 2017

Published: 2017-08-24

pdf

EWARS Weekly Bulletin 31st week 2017

Published: 2017-08-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 30th week 2017

Published: 2017-08-10

pdf

EWARS Weekly Bulletin 29th week 2017

Published: 2017-08-03

pdf

EWARS Weekly Bulletin 28th week 2017

Published: 2017-07-28

pdf

EWARS Weekly Bulletin 27th week 2017

Published: 2017-07-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 26th week 2017

Published: 2017-07-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 25th week 2017

Published: 2017-07-09

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below link for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन