IEC Materials & Factsheets

pdf

Infographic Clinical Management of COVID 19 in Healthcare Setting

Published: 2021-06-13

pdf

Information on Mucormycosis Treatment

Published: 2021-05-31

pdf

Malaria Factsheet_Provincial (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

RDT Testing Procedure Sticker

Published: 2020-09-23

pdf

Malaria SMS Sticker

Published: 2020-08-10

pdf

Malaria Factsheet (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Malaria Risk Areas (Microstratification 2020)

Published: 2020-10-08

pdf

Testing Guideline for COVID-19

Published: 2020-04-28

pdf

COVID-19 Presentation in Nepali

Published: 2020-03-08

pdf

Kala azar Presentations

Published: 2020-02-09

News & Update

Jan 1

पिसिआर पोजिटिभ भएकाहरुको सम्पर्क नम्वर पुर्णरुपमा उपलब्ध गरादिनेबारे

पिसिआर पोजिटिभ भएकाहरुको सम्पर्क नम्वर पुर्णरुपमा उपलब्ध गरादिनेबारे

Jan 1

कोभिड १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्वन्धि सूचना

कोभिड १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्वन्धि सूचना

Jan 1

विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धि आदेेश, २०७८

विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धि आदेेश, २०७८