IEC Materials & Factsheets

pdf

Malaria Factsheet (World Malaria Day 2022)

Published: 2022-04-21

pdf

Malaria Factsheet_Provincial (World Malaria Day 2022)

Published: 2022-04-21

pdf

Malaria Risk Areas (Microstratification 2021)

Published: 2022-01-04

pdf

Malaria Factsheet (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Malaria Factsheet_Provincial (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Morphological Characteristics of Malaria Parasite

Published: 2020-10-21

pdf

Malaria Risk Areas (Microstratification 2020)

Published: 2020-10-08

pdf

RDT Testing Procedure Sticker

Published: 2020-09-23

pdf

Malaria SMS Sticker

Published: 2020-08-10

pdf

Kala azar Presentations

Published: 2020-02-09

News & Update

Jan 1

AgRDT Reporting Form for General Public

Jan 1

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपि...

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपिल

Jan 1

कोभिड-१९ को सेल्फ टेस्ट सम्वन्धि कार्यविधी, २०७८

कोभिड-१९ को सेल्फ टेस्ट सम्वन्धि कार्यविधी, २०७८