Reports

eventimg

Nov 19

Second Round Seroprevalence Survey for SARS-COV-2

Second Round Seroprevalence Survey for SARS-COV-2

Read More
download
eventimg

Nov 10

Self Audit of National Malaria Program 2021

Self Audit of the National Malaria Program using the Malaria Elimination Audit Tool 2021

Read More
download
eventimg

Aug 30

Post Distribution HHs Survey for Accessing LLINs Availability and its Use

Post Distribution HHs Survey for Accessing LLINs Availability and its Use

Read More
download
eventimg

Apr 30

LLINs Distribution Report-2019

LLINs Distribution Report-2019

Read More
download
eventimg

Dec 20

Malaria Microstratification Report 2018

Malaria Microstratification Report 2018

Read More
download
eventimg

Aug 15

Lymphatic Filariasis_Annual Report 2017/18

Lymphatic Filariasis_Annual Report 2017/18

Read More
download
eventimg

Aug 30

DoHS Annual Report FY 2071-72

DoHS Annual Report FY 2071-72

Read More
download
eventimg

Mar 14

Report on Malaria Microstratification 2013

Report on Malaria Microstratification 2013

Read More
download
eventimg

Jul 15

Micro-planning of malaria in 5 endemic districts

Micro Planning of Malaria Intervention Activities in Malaria Endemic Western District of Nepal.

Read More
download

News & Update

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...