डेंगु रोग सम्वन्धी विभिन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त जानकारी

Published on: 2019-08-07

मिति: २०७६/०४/२२

जिल्लाः सुनसरी

 • विरामीको संख्या धरान उप–महानगरपालिकामा अधिकतम रहेको ।
 • मिति २०७६/०१/३० गते देखि हाल सम्म डेंगुका विरामी संख्या: २,८०३ जना रहेको ।
 • मृत्यु कसैको नभएको ।
 • विरामीहरुको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भएको ।
 • नियमित रुपमा डेंगु रोग नियन्त्रण तथा बच्ने उपायहरुबारे सूचना प्रवाह भईरहेको ।
 • लामखुट्टेको बासस्थान , खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने कार्यहरु नियमित रुपमा संचालन भईरहेको ।

जिल्ला: कास्की

 • मिति २०७६/०४/१४ गते पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ शिबालय पहिलो डेंगु विरामी देखा परेको ।
 • हालसम्म डेंगुका विरामी संख्या: १८ जना रहेको ।
 • मृत्यु कसैको नभएको ।
 • विरामीहरुको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भएको ।
 • नियमित रुपमा डेंगु रोग नियन्त्रण तथा बच्ने उपायहरुबारे सूचना प्रवाह भईरहेको ।
 • लामखुट्टेको बासस्थान, खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने कार्य आजदेखि सुरु गरेको ।

जिल्ला: मकवानपुर

 • मिति २०७६/०४/११ गते हेटौडा उप-महानगरपालिका वडा नं.४ मा डेंगु विरामी देखा परेको ।
 • हालसम्म डेंगुका विरामी संख्या: ३८ जना रहेको ।
 • मृत्यु कसैको नभएको ।
 • विरामीहरुको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भएको ।
 • नियमित रुपमा डेंगु रोग नियन्त्रण तथा बच्ने उपायहरुबारे सूचना प्रवाह भईरहेको ।
 • लामखुट्टेको बासस्थान, खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने कार्य नियमित रुपमा संचालन भईरहेको ।

श्रोत: स्वास्थ्य संयोजक धरान उप–महानगरपालिका, रामबाबु यादव; RRT फोकल पर्सन यम बराल, स्वास्थ्य कार्यालय  कास्की; स्वास्थ्य संयोजक हेटौडा उप–महानगरपालिका सुपेन्द्र कार्की

Yearly Dengue Status