Press Release

pdf

कोभिड १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्वन्धि सूचना

Published: 2021-10-20

pdf

विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धि आदेेश, २०७८

Published: 2021-10-20

pdf

काेभिड १९ सम्वन्धि तथ्याङ्क आई.एम.यु.मा अद्यावधिक गर्ने सम्वन्धमा ।

Published: 2021-10-20

pdf

स्थलसीमा नाकामा रहेका हेल्थडेस्कहरूबाट तथ्याङ्क संकलन गर्ने फाराम

Published: 2021-10-20

pdf

मानसिक स्वास्थ्य र मनासामाजिक सहयोगका लागि आवश्यक सम्पर्क नम्वरहरु ।

Published: 2021-10-20

pdf

केश इन्भेष्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यको सोधभर्ना सम्बन्धमा

Published: 2021-10-20

pdf

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा ICS बैठकले गरेका निणर्य पठाईएको सम्बन्धमा

Published: 2021-10-20

pdf

प्राथमिकिकरण भएका जुनाेटिक राेगहरू स्वीकृत भएकाे सम्वन्धमा ।

Published: 2021-10-20

pdf

Press Release

Published: 2021-10-20

pdf

कोभिड१९ सम्वन्धि विषयमा म प बै सं ४/०७८ मितिः २०७८।०१।१९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित नेपाल सरकारका निर्णयहरु ।

Published: 2021-10-20