Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 13th week 2017

Published: 2017-04-13

pdf

EWARS Weekly Bulletin 12th week 2017

Published: 2017-04-07

pdf

EWARS Weekly Bulletin 11th week 2017

Published: 2017-03-31

pdf

EWARS Weekly Bulletin 10th week 2017

Published: 2017-03-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 9th week 2017

Published: 2017-03-17

pdf

Malaria Update_Jan, 2017

Published: 2017-03-15

pdf

EWARS Weekly Bulletin 8th week 2017

Published: 2017-03-10

pdf

EWARS Weekly Bulletin 6th week 2017

Published: 2017-02-24

pdf

EWARS Weekly Bulletin 5th week 2017

Published: 2017-02-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 4th week 2017

Published: 2017-02-10

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below link for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन