Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin19th Week 2022

Published: 2022-05-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin18th Week 2022

Published: 2022-05-17

pdf

EWARS Weekly Bulletin17th Week 2022

Published: 2022-05-08

pdf

EWARS Weekly Bulletin16th Week 2022

Published: 2022-05-02

pdf

EWARS Weekly Bulletin15th Week 2022

Published: 2022-04-25

pdf

EWARS Weekly Bulletin14th Week 2022

Published: 2022-04-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin12th Week 2022

Published: 2022-04-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin13th Week 2022

Published: 2022-04-11

pdf

EWARS Weekly Bulletin11th Week 2022

Published: 2022-03-27

pdf

EWARS Weekly Bulletin10th Week 2022

Published: 2022-03-21

News & Update

Jan 1

AgRDT Reporting Form for General Public

Jan 1

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपि...

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपिल

Jan 1

कोभिड-१९ को सेल्फ टेस्ट सम्वन्धि कार्यविधी, २०७८

कोभिड-१९ को सेल्फ टेस्ट सम्वन्धि कार्यविधी, २०७८