eventimg

Sep 1

National Guidelines of Prevention, Control & Management of Dengue in Nepal 2019

National Guidelines of  Prevention, Control & Management of Dengue in Nepal 2019

Read More
download
eventimg

Aug 30

Post Distribution HHs Survey for Accessing LLINs Availability and its Use

Post Distribution HHs Survey for Accessing LLINs Availability and its Use

Read More
download
eventimg

Aug 6

National Malaria Surveillance Guidelines 2019

National Malaria Surveillance Guidelines 2019

Read More
download
eventimg

Apr 30

LLINs Distribution Report-2019

LLINs Distribution Report-2019

Read More
download
eventimg

Apr 9

National Guideline on Kala-azar Elimination Program 2019

National Guideline on Kala-azar Elimination Program 2019

Read More
download
eventimg

Apr 8

National Guidelines for Rabies Prophylaxis and Management in Nepal

National Guidelines for Rabies Prophylaxis and Management in Nepal

Read More
download
eventimg

Mar 10

Implementation Guideline for Case Based Investigation 2019

Implementation Guideline for Case Based Investigation 2019 (Revised)

Read More
download
eventimg

Feb 26

Procedure for Rehabilitation of People with Psycho-social Problem

अशक्त, असहाय र वेवारिसे मानसिक रोग वा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६

Read More
download
eventimg

Feb 14

Leprosy Operational Guideline-2075

कुष्ठरोग कार्यक्रमको राष्ट्रिय कार्य सञ्चालन निर्देशिका

Read More
download
eventimg

Jan 13

नसर्ने रोग सम्बन्धी तालिम पुस्तिका २०७५

नसर्ने रोग सम्बन्धी तालिम पुस्तिका–तेस्रो संस्करण २०७५

Read More
download

News & Update

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...