Notice Board

pdf

Notice Regarding Duty on COVID-19 Pandemic Situation

Published: 2020-10-22

pdf

Notice on sample collection for COVID-19

Published: 2020-10-22

pdf

Algorithm to suspect COVID-19

Published: 2020-10-22

pdf

Message on COVID-19

Published: 2020-10-22

pdf

Visit Nepal 2020

Published: 2020-10-22

pdf

नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

Published: 2020-10-22

pdf

Notice on Dengue

Published: 2020-10-22

pdf

Anti-Rabies Vaccine आपूर्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

Published: 2020-10-22

pdf

Regarding Testing of Dengue Fever

Published: 2020-10-22

pdf

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको हात, खुट्टा र आखाँ सम्वन्धि अपाङ्गताको लागि निःशुल्क सुधारात्मक शल्यक्रिया शिविर !!!

Published: 2020-10-22