Notice Board

pdf

नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

Published: 2019-10-14

pdf

Notice on Dengue

Published: 2019-10-14

pdf

Anti-Rabies Vaccine आपूर्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

Published: 2019-10-14

pdf

Regarding Testing of Dengue Fever

Published: 2019-10-14

pdf

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको हात, खुट्टा र आखाँ सम्वन्धि अपाङ्गताको लागि निःशुल्क सुधारात्मक शल्यक्रिया शिविर !!!

Published: 2019-10-14

pdf

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको हात, खुट्टा र आखाँ सम्वन्धि अपाङ्गताको लागि निःशुल्क सुधारात्मक शल्यक्रिया शिविर !!!

Published: 2019-10-14

pdf

सार्वजनिक सूचना

Published: 2019-10-14

pdf

शीतलहर तथा चिसोबाट बच्न सर्वसाधारणमा अनुरोध

Published: 2019-10-14

pdf

Request for Preparedness during Festive Period

Published: 2019-10-14

pdf

Greetings

Published: 2019-10-14