2023_12_15 Dengue Situation Update News and Updates

Published: 2023-12-17

Situation updates of Dengue (as of 31 Dec 2022) News and Updates

Published: 2022-12-31

Cholera Outbreak in Kathmandu Valley (as of 5 Sep 2022) News and Updates

Published: 2022-09-05

AgRDT Reporting Form for General Public News and Updates

Published: 2022-01-31

कोभिड-१९ को सेल्फ टेस्ट सम्वन्धि कार्यविधी, २०७८ News and Updates

Published: 2022-01-30

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपिल News and Updates

Published: 2022-01-30

राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर निगरानी(सर्भिलेन्स) निर्देशिका, २०७०(प्रथम संशोधन २०७६) News and Updates

Published: 2022-01-30

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राजपत्र्मा प्रकाशित सूचना News and Updates

Published: 2022-01-21

नेपालमा आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रहरुका लागि Revised Travel Advisory News and Updates

Published: 2022-01-21

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू News and Updates

Published: 2022-01-09