Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 48th week 2018

Published: 2018-12-10

pdf

EWARS Weekly Bulletin 47th week 2018

Published: 2018-12-02

pdf

EWARS Weekly Bulletin 46th week 2018

Published: 2018-11-26

pdf

EWARS Weekly Bulletin 45th week 2018

Published: 2018-11-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 44th week 2018

Published: 2018-11-11

pdf

EWARS Weekly Bulletin 43rd week 2018

Published: 2018-11-05

pdf

EWARS Weekly Bulletin 42nd week 2018

Published: 2018-10-29

pdf

EWARS Weekly Bulletin 41st week 2018

Published: 2018-10-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 40th week 2018

Published: 2018-10-15

pdf

EWARS Weekly Bulletin 39th week 2018

Published: 2018-10-08

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 26th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन