Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 29th week 2017

Published: 2017-08-03

pdf

EWARS Weekly Bulletin 28th week 2017

Published: 2017-07-28

pdf

EWARS Weekly Bulletin 27th week 2017

Published: 2017-07-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 26th week 2017

Published: 2017-07-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 25th week 2017

Published: 2017-07-09

pdf

EWARS Weekly Bulletin 24th week 2017

Published: 2017-06-29

pdf

Malaria Update_Apr, 2017

Published: 2017-06-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 23rd week 2017

Published: 2017-06-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 21st week 2017

Published: 2017-06-09

pdf

EWARS Weekly Bulletin 20th week 2017

Published: 2017-06-01

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 26th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन