Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 7th week 2018

Published: 2018-03-02

pdf

EWARS Weekly Bulletin 6th week 2018

Published: 2018-02-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 5th week 2018

Published: 2018-02-15

pdf

EWARS Weekly Bulletin 4th week 2018

Published: 2018-02-09

pdf

EWARS Weekly Bulletin 3rd week 2018

Published: 2018-01-31

pdf

EWARS Weekly Bulletin 2nd week 2018

Published: 2018-01-26

pdf

EWARS Weekly Bulletin 51st week 2017

Published: 2018-01-05

pdf

EWARS Weekly Bulletin 50th week 2017

Published: 2017-12-29

pdf

EWARS Weekly Bulletin 49th week 2017

Published: 2017-12-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 48th week 2017

Published: 2017-12-15

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below link for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन