Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 16th week 2018

Published: 2018-05-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 15th week 2018

Published: 2018-04-30

pdf

Malaria Update_Mar, 2018

Published: 2018-04-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 11th week 2018

Published: 2018-03-30

pdf

Malaria Update_Dec, 2017

Published: 2018-03-27

pdf

EWARS Weekly Bulletin 10th week 2018

Published: 2018-03-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 9th week 2018

Published: 2018-03-16

pdf

EWARS Weekly Bulletin 8th week 2018

Published: 2018-03-08

pdf

EWARS Weekly Bulletin 7th week 2018

Published: 2018-03-02

pdf

EWARS Weekly Bulletin 6th week 2018

Published: 2018-02-23

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 26th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन