Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 26th week 2018

Published: 2018-07-11

pdf

EWARS Weekly Bulletin 25th week 2018

Published: 2018-07-05

pdf

EWARS Weekly Bulletin 24th week 2018

Published: 2018-06-29

pdf

EWARS Weekly Bulletin 23rd week 2018

Published: 2018-06-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 22nd week 2018

Published: 2018-06-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 21st week 2018

Published: 2018-06-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 20th week 2018

Published: 2018-05-31

pdf

EWARS Weekly Bulletin 19th week 2018

Published: 2018-05-24

pdf

EWARS Weekly Bulletin 18th week 2018

Published: 2018-05-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 17th week 2018

Published: 2018-05-11

News & Update

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria as of 26th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 7th October, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 12th September, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 29th August, 2018 Situation updates on NTDs & Malaria as of 15th August, 2018 Situation updates on NTDs as of 8th August, 2018 Situation updates on Malaria & NTDs as of 1st August, 2018

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on World Rabies Day 2018

Press Release on World Rabies Day 2018

Jan 1

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन